21. srpnja 2000. god.
Pučko otvoreno učilište
"Dr. A. Starčević"
u 20.00 sati

 

MARIN DUJMIĆ -viola
TVRTKO SARIĆ - gitara23. srpnja 2000. god.
CRKVA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
20.00 sati

PROGRAM:

ALAN BOŠNJAK - trombon
MARIO PRESTEGI - orgulje10. rujna 2000. god.
CRKVA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
20.00 sati

PROGRAM:

- Bach
- Teleman
- Andreau
- Wagenseil
- Gigout
- Lincetto
- Franck
- Clarke