srijeda
27. lipnja 2001. god.
Pučko otvoreno učilište
"Dr. A. Starčević"
u 20.00 sati

HRVATSKI SAKRALNI
TRIO


petak
06. srpnja 2001. god.
KATEDRALA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
20.00 sati

GUDAČKI KVARTET
MALPERA


petak
13. srpnja 2001. god.
KATEDRALA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
20.00 sati

TVRTKO SARIĆ
gitara

petak
20. srpnja 2001. god.
KATEDRALA NAVJEŠTENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE
20.00 sati

 

subota
21. srpnja 2001. god.
KATEDRALA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
20.00 sati


DARKO PETRINJAK
gitara


petak
27. srpnja 2001. god.
KATEDRALA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
20.00 sati