Biserka Krčelić diplomirala harfu1995. god. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i magistrirala u Grazu na Univerzitetu za glazbenu i dramsku umjetnost u klasi prof. A. Clark. Solistički i komorno nastupa u zemlji i inozemstvu. Ostvarila suradnju sa svim zagrebačkim orkestrima kao i sa Simfonijskim orkestrom u Grazu i Beču. Profesor je na Glazbenoj školi Lisinski u Zagrebu.

12. A. VIVALDI Arija Abre iz oratorija Juditha triumphans