IZVOĐAČI
TOMISLAV IŠTOK, violina
i PETRA GILMING, klavir

PROGRAM

Izvode :
Tomislav Ištok, violina
Petra Gilming, klavir