BIOGRAFIJA:

VIOLETA SMAILOVIĆ-HUART

glazbenicima i ansamblima u Mađarskoj. Članica je ansambla suvremene glazbe Intermodulacija uz koji se veže više praizvedbi suvremenih kompozitora. Kao solist i komorni glazbenik također je više puta praizvela djela hrvatskih i mađarskih kompozitora. Solist je Mađarskoga Radija, više puta je snimala i za Mađarsku televiziju, te je dva CD-a snimila za tvrtku Hungaroton.Od 2002. redovni je profesor na Konzervatoriju Bela Bartok u Budimpešti.