.::2011::.

RASPORED:

4. KONCERT
28. travnja 2011. Lešće na Dobri, Crkva Svetog Jurja
KONCERT POČINJE U 19 SATI.

 

PROGRAM:

Otočac, 25. travnja 2011., Gospić, 27. travnja 2011.

GIROLAMO ALESSANDRO FRESCOBALDI
(1583.-1643. )
Toccata za orgulje

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
(1685.-1759.)
„O mio Signor“

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685.-1750.) /
ANTONIO VIVALDI
(1685.-1741.)
Koncert za orgulje u a molu, BWV593
Allegro-Adagio-Allegro

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756.-1791.)
„Laudate Dominum“

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756.-1791.)
„Alleluja“ iz moteta Exultate, jubilate

FRANO PARAĆ
(1948.)
Varijacije za orgulje na temu „Kristuš
je gore vstal“

CÉSAR-AUGUSTE FRANCK
(1822.-1890.)
Panis angelicus
WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756.-1791.)
„Agnus Dei“ iz Krunidbene mise u C duru, KV 317

ANONIMUS/ HRVATSKA
( XVIII. st.)
Tri jednostavačne sonate za orgulje

CARL AUGUST PETER CORNELIUS
(1824.-1874.)
„Gratias agimus tibi“ iz Mise u d molu

GIULIO ROMOLO CACCINI
(1551.-1618.)
„ Ave Maria“

Sv. Juraj, 26. travnja 2011., Lešće na Dobri, 28. travnja 2011.

GIROLAMO ALESSANDRO FRESCOBALDI
(1583.-1643.)
Toccata za orgulje

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
(1685.-1759.)
„O mio Signor“

JAN KŘTITEL KUCHAŘ
(1751.-1829.)
Partita za orgulje u C duru

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756.-1791.)
„Laudate Dominum“

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756.-1791.)
„Alleluja“ iz moteta Exultate, jubilate

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756.-1791.)
Varijacije za orgulje

CÉSAR-AUGUSTE FRANCK
(1822.-1890.)
Panis angelicus

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756.-1791.)
„Agnus Dei“ iz Krunidbene mise u C duru, KV 317

ANONIMUS/ HRVATSKA
(XVIII. st.)
Tri jednostavačne sonate za orgulje

CARL AUGUST PETER CORNELIUS
(1824.-1874.)
„Gratias agimus tibi“ iz Mise u d molu

PIETRO MORANDI
(1739.-1815.)
Sonata za orgulje u D duru

GIULIO ROMOLO CACCINI
(1551.-1618.)
„ Ave Maria“

NILDA LUKETIĆ